Gay par med deres datter

VÅRE REPRESENTANTER

2021 - 2022

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG

(FAU)

Småtrinnet: 

Hege Håkedal

Johanna Olsen 


Mellomtrinnet: 

Anette Hansen

Hilde Karlsen

Ungsdomstrinnet: 

Ingelin Abelsen 

Roall Wang 

FORELDREREPRESENTANT TIL SKOLESTYRET:

Anette Hansen