Gay par med deres datter

VÅRE REPRESENTANTER

2021 - 2022

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG

(FAU)

Småtrinnet: 

Sara Martine Antonsen

Johanna Olsen 


Mellomtrinnet: 

Anette Hansen

Ungsdomstrinnet: 

Hilde Karlsen

FORELDREREPRESENTANT TIL SKOLESTYRET:

Sara Martine Antonsen