top of page

Veiledende sider

Lykkelig familie hjemme

Foreldre utvalget for grunnopplæring

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Barn og familie

Læreplan for Montessoriskolen

Foreldre og foresatte har stor innvirkning på unges valg av utdanning og yrke.

Bufdir ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.

Helsedirektoratet har utarbeidet faglige retningslinjer for mat og måltid i skolene.
«...Målet er å bidra til at elevene sikres gode rammer for måltidene og god ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet.

Med sikkerhverdag.no vil vi fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

bottom of page