top of page
IMG_9885.jpg

DET RESONNERENDE SINN


2. UTVIKLINGSTRINN JOBBER MED:

Å utforske universet

Å bruke forestillingsevnen og intellektet til å utforske med

Å utforske opphav til ting, hvorfor og hvordan ting fungerer og henger sammen

Å bruke forestillingsevnen til

å forstå tidens løp

Å bruke konkret materiell og forestillingsevnen

for å abstrahere

Å kunne godta ytre krav og plikter

Å gjenta via variasjoner og fra ulike synspunkter

Å utforske språk i mange former

Å strekke seg, utfordre seg på det fysiske planet

Å jobbe mot intellektuell selvstendighet og orden

Lokalsamfunnet er utgangs- punktet

Å vise empati

Å utvikle individet i en sosial sammenheng

Å forstå hvordan alle mennesker i alle kulturer og til alle tider har de samme fundamentale behov, både

åndelige og fysiske

bottom of page