top of page
Image by Jeswin Thomas

Elevundersøkelse

21. NOVEMBER - 20. DESEMBER

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Image by CDC

Foreldreundersøkelse

21. NOVEMBER - 20 DESEMBER

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med 10.trinn si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

bottom of page