LEDIGE STILLINGER

To lærerstillinger

To ledige undervisningsstillinger 


Berg Montessoriskole er en privat grunnskole i Senja kommune med 29 elever fordelt over 10 trinn. Vi har til sammen 6 årsverk med høy andel faglærte lærere.


Siden to av våre ansatte går av med pensjon/ønsker redusert stilling, blir det fra høsten 2020 ledig inntil to lærerstillinger; realfagslærer på ungdomstrinnet og allmennlærer på småtrinnet. Vi vil også vektlegge montessoripedagogisk utdannelse og undervisnings-kompetanse i kroppsøving og musikk.


Skolen ligger sentralt på Skaland, omgitt av spektakulære fjell og idyllisk øygard. Her er dagligvarebutikk (Joker), idrettslag, treningsstudio, pub, kafé, hotell, samfunnshus/kino og sykehjem i umiddelbar nærhet. Ute på vakre Bøvær ligger Kråkeslottet, hvor det lokale møter det globale i form av navngjetne kunst- og musikkfestivaler, m.m. De største private arbeidsplassene er Skaland Graphite AS og Akvafarm AS. 


BMS jobber tett med lokalt kultur- og næringsliv, og «læring i friluft» er et viktig prinsipp for oss. Skolen inngår i regionens Montessori-nettverk for desentralisert kompetanse-heving (DeKomp).


Tilsetting skjer i henhold til gjeldende privatskolelover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest ihh.t. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges før tiltredelse.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning for elever på alle klassetrinn, men fortrinnsvis småtrinn og ungdomstrinn.

 • Delta aktivt i skolens Montessori-orienterte utviklingsarbeid.

 • Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.


Vi tilbyr

 • Et trygt og oversiktlig elevmiljø der trivsel danner rammen for undervisningen.

 • Dyktige, humørfylte og naturelskende kollegaer. 

 • Lønn i henhold til avtaleverk.


Kompetansekrav

 • Godkjent kompetanse for å undervise henholdsvis på grunnskolens ungdomstrinn og barnetrinn. 

 • Montessoripedagogikk (kan taes på sikt). 

 • Realfag (gjelder stillingen på ungdomstrinn)


Annen ønsket kompetanse

 • Spesialpedagogikk kompetanse.

 • IKT.

 • Idrettsfag, musikk, kunst- og håndverk.


Personlige egenskaper

 • Du engasjerer deg i elevenes faglige og sosiale hverdag, og er trygg på deg selv i rollen som klasseleder.

 • Du evner å jobbe tverrfaglig og temabasert med læreplanmålene som styrende for aktivitetene.

 • Du har gode samarbeidsevner.

 • Du tar gjerne ungene med på tur.


Arbeidsgiver: Berg Montessoriskole (https://www.bergmontessoriskole.no/).

Kontaktperson: Lill Eilertsen, tlf.48 03 91 91


Søknad sendes per e-post til post@bergmontessoriskole.no


Søknadsfrist: 1.3.2020

 

Kontakt

+47 480 39 191

©2018 by Berg Montessoriskole. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now